ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ในส่วนของงานประดับตกแต่ง) (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
วันที่ประกาศ : 31/03/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 294

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: